Kære lejere og gæster

 

Hos ordnung følger vi udviklingen og myndighedernes retningslinjer tæt for at passe godt på både lejere, medarbejdere og gæster i vores kontorhoteller. Det betyder at der er nogle forhold og betingelser, som er lidt anderledes end de normalvis er, men de er alle tiltænkt, som en hjælp og støtte for samtidig at opretholde det serviceniveau, som vi ønsker at levere.

 

For på bedste vis at sikre dette, har vi brug for din hjælp. Vi opfordrer derfor alle til at stille skærpet fokus på myndighedernes generelle anbefalinger, og støtte op om og efterleve de retningslinjer og anbefalinger, vi som udlejer iværksætter.

 

Lad os stå sammen om at mindske risikoen for smittespredning, så vi alle sikkert og trygt kan gå på arbejde.

 

Vi takker alle for forståelsen og samarbejdsvilligheden. Pas godt på jer selv og hinanden.

 

- Team ordnung.

 

De generelle tiltag og retningslinjer i vores kontorhoteller

 

Informationsstrømmene er massive i disse tider, og for at undgå at vigtige budskaber ”drukner” i meddelelser, der kun er relevante for nogle, så vil der på denne side være fokus på at oplyse om de generelle tiltag. Tiltag og retningslinjer der vedrører et enkeltstående kontorhotel, f.eks. anvisninger for brug af elevatorer og trapper, frokostservering, ændrede åbningstider, mv. vil løbende blive kommunikeret ud på e-mail og/eller vil være skiltet med i videst mulige udstrækning. Fejl og mangler kan som altid indberettes via intranettet.

 

For at minimere smittespredning har vi iværksat følgende initiativer:

 • - Øget fokus og hyppigere rengøring af fællesarealer.
 • - På udvalgte områder i kontorhotellerne, såsom i køkkener, ved indgange, mødelokaler og kantiner, er opsat håndsprit.
 • - Døre der med fordel kan stå permanent åbne vil stå åbne.
 • - Der er opsat informationsmateriale om COVID-19 smittefare.
 • - På ordnung+ lokationer (Bredgade, Gammel Kongevej, Strandvejen) sprittes mødelokalerne af efter hvert møde.
 • - På ordnung lokationer (øvrige), er fremsat sprit og papir i mødelokalerne, så der kan afsprittes efter et møde.
 • - Kantinerne er som udgangspunkt lukket for spisning, men der serveres portionsanrettet mad eller take away, som spises på kontorerne.

 

Vores generelle råd og anbefalinger til vores lejere (og besøgende):

 • - Vis hensyn og hold mindst 2 meters afstand til andre.
 • - Vi opfodrer alle lejere og gæster til at bære mundbind i fællesarealerne (gangarealer, tekøkkener, mødelokaler, kantine mv.)
 • - På gangarealer og deslige holdes der altid til højre.
 • - Book fortrinsvis mødelokaler med ekstra god plads i forhold til antal deltagere.
 • - Alle vores kontorhoteller er åbne, og vi fremviser fortsat kontorlokaler til kontorsøgende efter aftale. Kontakt os for at lave en aftale om fremvisning.

 

Savner du svar på noget efter at have læst denne side, så send os gerne dit spørgsmål på info@ordnung.nu.

 

Myndighedernes generelle anbefalinger

 

Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Sundheds- og ældreministeriet har udarbejdet retningslinjer for forebyggelse af smitte med coronavirus på kontorarbejdspladser.

 

Anbefalingerne omfatter blandt andet:

 • - Der bør gøres brug af hjemmearbejde i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse. Medarbejdere i særligt udsatte grupper opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra.
 • - Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte mødetider, så ikke for mange ansatte er på arbejde på samme tid.
 • - Mød ikke på arbejde, hvis du selv eller én i din husstand har udvist symptomer, der kan tyde på COVID-19
 • - Overvej om i kan indrette jeres kontor på en måde, så smittespredning minimeres.

 

Retningslinjerne er senest udgivet den 13. november 2020:

 

Myndighedernes officielle informationsmaterialer:

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse (åbner i nyt vindue).

 

Disse retningslinjer vil blive opdateret i takt med iværksættelse af nye procedurer, nye anbefalinger og vejledning fra lokale sundhedsmyndigheder.

 

da_DKDanish